All Articles

Những lần cháy tài khoản P2

Tổng hợp những lần cháy tài khoản (liquidation) với số tiền lớn trên Huobi từ đầu năm 2021 tới giờ.

Vẫn là với BNB/USDT, lúc này sàn lag không cho giao dịch luôn, cứ thế để cháy.

image 10
>Ngày 18/4/2021 cháy $4244 ~ 98.8 triệu VNĐ