All Articles

Những lần cháy tài khoản P1

lost saving Tổng hợp những lần cháy tài khoản (liquidation) với số tiền lớn trên Binance từ đầu năm 2021 tới giờ.

image 3
Ngày 25/3/2021 cháy $8188 ~ 190 triệu VNĐ

image 4
Ngày 3/4/2021 cháy $3998 ~ 93.1 triệu VNĐ

image 5
Ngày 14/4/2021 cháy $439 ~ 10 triệu VNĐ

image 6
Ngày 24/4/2021 cháy $375 ~ 8.7 triệu VNĐ

image 7
Ngày 6/5/2021 cháy $719 ~ 16.7 triệu VNĐ

image 7 1
Ngày 11/5/2021 cháy $2949 ~ **68.7 triệu VNĐ**

image 8
Ngày 8/6/2021 cháy $440 ~ 10 triệu VNĐ

image 9
Ngày 8/6/2021 cháy $138 ~ 3.2 triệu VNĐ

Tổng cộng đâu đó khoản 400 triệu VNĐ. Số tiền này là quy đổi lúc cháy (so giá lúc thanh lý và giá vào lệnh) vì vậy số tiền mất thực tế lớn hơn rất nhiều.